Cv

Erik Sture Eriksson 331224-1437

Avlade realskoleexamen 1950.

Militärtjänstgöring, fältjägarna I5, reservofficersutbildning Karlbergs slott.

Studier vid Folkskoleseminariet Uppsala. Avlade Folkskollärarexamen 1959.

Påbörjade år 1960 akademiska studier vid Uppsala universitet: teoretisk filosofi, pedagogik, sociologi, psykologi.

Tjänst som amanuens och assistent Psykologiska Institutionen fil.lic i  psykologi.

Doktorerade i perceptionspsykologi ,  Psykologiska Institutionen, Uppsala universitet, 1962?

Utnämndes till docent  psykologi 

Utnämndes av konungen till ordinarie universitetslektor vid Psykologen Uppsala universitet 1972

Tjänstgjorde som tillförordnad professor vid Institutionen för tillämpad psykologi, Upppsala Universitet,då ordinarie professorn I.Dureman var sjukskriven i tre perioder

 

 

 

 

.