Demokratin Är Död - Leve Demokratin

DEMOKRATIN ÄR DÖD - LEVE DEMOKRATIN.

Sture Eriksson
25 oktober 2017.

 

1. Rydberg demokratiernas förfall!!!!

 

Pytagoras sats plana rummet det krökta rummets geometrier

2. Grunnd tanken likhetsprincipen ger förfallet why?

2. IQskillnaderna 

3. De försummade problemen: skolans försummade probleem!!!!

skillnade mella individer, grupper skolor länder......!

!IQ, Inavel, religion/ideologi skillnader Koranen!!!! Gabriel

Empatin....

väljarbarometrarna