Diverse Fakta

 

Fråga :"tänker regeringen fortsätta att importera folk från gruppvåldtäktskulturer?

Inkludering -största problemet

Inklud nDen nya medborgarstudien gjord av Joakim P Jonasson visar chockerande siffror på hur sexualbrottsligheten i Sverige förändrats på grund av invandring från Mellanöstern och Afrika. Det är skandalöst att BRÅ vägrar ta fram adekvata siffror. I stället offrar man flickor och kvinnor på den politiska korrekthetens altare.
Jag har tidigare skrivit om kvinnors ökande otrygghet och sambandet mellan detta och den ökande andelen utländska män i Sverige, något jag fått kritik för och blivit kallad “främlingsfientlig” och ännu värre. Nu bekräftas tyvärr den bild jag och många andra haft av att karaktären på sexualbrott i Sverige förändrats de senaste åren och att andelen utländska förövare dominerar tydligt i nya typer av sexualbrottslighet. Till grund för detta ligger en ny studie av Joakim P Jonasson, som gjort ett gediget jobb som borde utförts av den statliga myndigheten BRÅ. Studien heter “Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet” och Jonasson förklarar anledningen till att han gjort studien så här: “Syftet är att ge en helhetsbild av härkomsten för dömda sexualbrottslingar i Sverige under 2012–2017 för att visa skillnader mellan landsgrupper, visa trender över tid samt bekräfta om det många spontant tror om utlänningar och sexualbrottslighet verkligen stämmer.
Jonasson har gått grundligt till väga och studerat fyratusen mål. Det har tagit honom nästan ett halvår och otaliga timmar, telefonsamtal och research. Så här skriver han i sitt förord till studien:
“I januari 2017 meddelade dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) att regeringen inte tänkte ge Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att ta fram färsk statistik över brottslingars härkomst. Detta trots att det gått över ett decennium sedan den senaste rapporten och Sveriges demografi ändrats kraftigt sedan dess. Regerinens ovilja att ta fram officiell statistik sådde inspiration till undersökningen jag nu genomfört. Jag fick ytterligare inspiration av polisen Peter Springares uppmärksammade Facebookinlägg månaden efter.”
De viktigaste slutsatserna i studien sammanfattas enligt nedan:
Andelen svenska män med två inrikes födda föräldrar dömda för sexualbrott har, i proportion till andra grupper, minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
Afghaner dömda för sexualbrott har proportionellt ökat kraftigt sedan 2015; 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghansk.
Trots en explosionsartad mottagning av syriska män begår de drygt en tredjedel så många sexualbrott som afghaner.
Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter; svenskar kommer först på fjärde plats i antal dömda individer för det brottet, efter afghaner, irakier och somalier.
Landsgrupper med högst faktor / sannolikhet att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
Nästan två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd (oräknat EU–medborgare). Var fjärde grov våldtäkt begås av första eller andra generationens invandrare.
Män med europeisk härkomst begår färre överfalls– och gruppvåldtäkter än män med härkomst från samtliga andra regioner.
• Svenska män med två inrikes födda föräldrar har begått 4,4% av överfallsvåldtäkter de senaste fem åren.
Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Landsgrupper med högst faktor / sannolikhet att begå överfallsvåldtäkt är algerier, gambier och kenyaner.
Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskils- tuna. Malmö kommer först på 8:e plats och Göteborg på 17:e.
90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Svenska män med två inrikes födda föräldrar har begått 6,7% av gruppvåldtäkter de senaste fem åren.
Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar, i de undersökta fall där målsäganden inte omfattas av sekretess.
• Nicaraguaner, algerier, afghaner och palestinier har högst faktor / sannolikhet att begå Sexuellt ofredande.
Hälften av de som döms för Sexuellt ofredande straffas enbart med böter. 91% av dömda undviker fängelse.
• Män med europeisk härkomst begår i högst utsträckning andra former av Sexuellt ofredande än tafsning. Fler än tre fjärdedelar av afrikaner dömda för Sexuellt ofredande har tafsat.
De flesta som döms för koppleri, 57%, är rumäner. Det döms fler än dubbelt så många rumäner för koppleri än svenskar.
• Majoriteten av offren för koppleri är utländska kvinnor från samma land som kopplaren.
Andelen homovåldtäkter av totala våldtäkter har stigit kraftigt sedan 2015. De senaste två åren är var tionde våldtäktsman dömd för att ha våldtagit en annan man.
• De senaste två åren har våldtäktsmän som gruppvåldtagit män blivit den i särklass vanligaste kategorin av homovåldtäkt.
Gruppvåldtäkter mot män har till 85% begåtts av afghaner och till 15% av iranier.
Adopterade män — från nästan alla landsgrupper — begår sexual- brott i högre utsträckning än inte bara svenskar, utan även icke- adopterade från samma landsgrupp.
Det har höjts röster mot att denna typ av statistik tas fram. Jag anser att Sverige, som är ett land där fakta alltid används som underlag, även måste använda sig av samma principer oavsett om det rör sig om frågor som är känsliga eller ej. Att man inte gjort dessa studier tidigare har tvärtom bidragit till misstänksamhet, polarisering och främlingsfientlighet. Nu när vi har fakta på bordet så kan vi börja se över hur denna problematik ska tacklas och angripas. Och jag vill aldrig mer höra att jag är främlingsfientlig när jag vill diskutera dessa fakta på ett sakligt sätt, eller när jag konstaterar att den stora invandringen från länder där sexualbrottslingar är överrepresenterade i svensk statistik, skapar en ökad otrygghet för mig som kvinna. Framför allt vill jag aldrig höra argumentet “svenska män våldtar också”. För ja, det gör de, men den nya sexualbrottsligheten är inte ett klassiskt svenskt fenomen.
*******

 

 

 

 

 

Världsomfattande terroristattacker av militanta islamister 2001 - 2007

3000. 2001.mot israel 3000 döda.

380    2002. PlÖ 130 judar 21 tunisier pakistan 14 döda   bomb i pakistan 12 döda.yemen 1 död oljetanke                                            nattklubb bombning Bali 202 döda självmordsattack i mombasa 16 döda

 114   2003. polis höggs ihjäl i Manchester; maj fyra bomber dödar 33 judar spanjorer belgier i casablanca.                                            självmordsbombare döda 12  i jakarta, explosio döda  17 i Riyad. självmordsbombare döda 25 i                                          Istanbul.Bilbomb               istanbul bödar 26

         2004.bomber i madrid döda 191 skadar mer än 1.500.terrorattack i saudi arabia  dödar 22339 dödade i                                       Beslan ,ryssland hälften  barn. bilbomb i Jakarta döda   terrorister däödar 5 i US konsulatet i Jeddah

131   2005.självmordsbombare  london T-bana. 52 döda.självmordsbombare dödar22, 57 döda i Amman

79     2006.20 poliser dödas av självmordsbombare  i Baghdad.Danmark     59 hedersmord

359    2007. självmordsbombare döda 35i Algiers. 8 dör   självmordsbombare  Baghdad

 9/11  3500?

 16 AUG, 2017, Barcelona, Spanien, ? döda, 60 skadade?

 18 aug, 2017, ÅBO: marockan knivhögg och dödade 2 kvinnor, 7 skadade

 

 

 

 

 

 

 

 PROBLEMET.

20% är islamiska radikalister. 80% är vanliga människor. Nazityskland ändock mördades 50 miljoner, Ryssslan    Kina  Jaapa, Se Gabriel

Hur lösa problemet?

SÄPO: Hoten och hotbilden

Största hotet mot Sverige är ISLAM!!!!

Den terrorrelaterade verksamheten i Sverige domineras av aktörer som är motiverade av våldsfrämjande islamistisk extremism, där syftet ofta är att stödja och begå våldshandlingar i konfliktområden, som till exempel Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Jemen.

Sverige är en måltavla

I motsats till vad många svenskar kanske tror så är Sverige en måltavla.

– Hotb

Foto: Petey21.

DEMOGRAFI Förvandlingen av Sverige och dess folk går allt snabbare. Enligt nya siffror från SCB är nu 37 procent av befolkningen i åldrarna 0-44 av utländsk bakgrund.

2002 låg motsvarande andel på 26 procent, vilket innebär att ifall samma takt som under de senaste 14 åren fortsätter kommer etniska svenskar att vara i minoritet till 2034 – och om de senaste fyra årens takt hålls uppe kommer detta ske ännu tidigare.

Den föra detta Sverigedemokraten Erik Almqvist tar upp den demografiska förändringen i ett Facebookinlägg där han också citerar Klaus Bernpaintner: “I en demokrati avgörs allt i långa loppet av demografi och födelsetal. Lagar och grundlagar är bara tillfälliga farthinder. Att svenska kvinnor en dag kommer tvingas klä sig i sopsäck är en manifestation av folkviljan.

ilden mot Sverige är till och med högre än mot vissa andra länder i Europa. Vi finns med bland de mest utpekade.

Sveriges militära engagemang i muslimska länder som Afghanistan är ett skäl. Ett annat är Lars Vilks tecknade rondellhund som varit svår att tvätta bort i radikala islamisters medvetande.

Version:1.0 StartHTML:000000236 EndHTML:000019363 StartFragment:000016819 EndFragment:000019260 StartSelection:000016819 EndSelection:000019254 SourceURL:http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-regeringskampanj-ska-motverka-rasism/ Statsminister Stefan Löfven besökte koncentrationslägret Auschwitz i Polen - DN.SE

Aron Verständig, numera ordförande för Judiska centralrådet och därigenom regeringens främsta kontaktperson när det gäller judiska angelägenheter, ser precis som Löfven hur hatet mot judar ökar – 2015 anmäldes nära tre hundra antisemitiska hatbrott, ett sorgligt rekord – men han pekar på en annan huvudsaklig orsak än nazismen.

– Den våldsbejakande islamismen är nog det allvarligaste, säger Verständig. Den är en del av den internationella terrorismen, med fordon och bomber och maskingevär. I Sverige har vi inte sett några högerextremister som har genomfört den typen utav attacker mot judiska mål.

Tongångarna är liknande hos Fredrik Sieradzki vid Judiska informationscentret i Malmö. Det är knappast enbart nazister som är ett hot för Sveriges judar, och exempelvis har gjort att Malmös judiska församling mer än halverats de senaste 40 åren.

– Vi har importerat en konflikt som finns i Mellanöstern, säger Sieradzki. Där frodas judehatet, i predikningar och filmer och memes på nätet. Har de blivit marinerade i det, inte undra på att en del hatar judar. När konflikten mellan Israel och Palestina blossar upp så blir det väldigt heta känslor här hemma, judarna tvingas hålla låg profil. Det kan bli problem bara du bär din kippa på huvudet.

Fredrik Sieradzki menar att det här är någonting som politikerna allt för länge har ignorerat, eller till och med urskuldat. Det mest flagranta exemplet, tycker han, var när Malmös dåvarande kommunalråd Ilmar Reepalu för sju år sedan gjorde ett antal uttalanden som kunde tolkas som att han skuldbelade judarna själva för de trakasserier de utsattes för.

– Det har länge varit rätt tyst från politikerna, säger Fredrik Sieradzki. Allt för länge har de inte riktigt velat prata om det här, tyckt att det har varit lite jobbigt. Muslimerna är också en utsatt minoritet, och vem vill bli kallad för islamofob? Det är klart att det är mycket lättare att prata om nazister.

De som förnekar Auschwitz är beredda att genomföra det igen.

 

 DÖ-skandalen ideologier

Ett generellt drag i svenk invandringsdebatt är att SDs ideologi och värdderingar inte  är förenliga med alla andra partiers värderingar och ideologier.

I Sossaarnas ideologi och vädederingar. 1. Allas lika värde  se min värdereferens. Frihet yttradndefrihet tryckfrihet

II  HÖGERNS IDEOLOGI

III CENTERNS IDEOLOGI

IV LIBERALERNAS IDEOLOGI

VMILJÖPARTIETS IDEOLOGI. Fri invandring

VI Vänsterna ideologi.

 

 SES SAMMANFATTNING.

A. Värderingar  Alla partier är demokratiska a) omfattar grundvärderingar  men har 1.olika bakgrunder och 2. olika ....

B Ideologier

OFÖRENLIGHETEN.

I. GODA HJÄ

Sociologiska Institutionen, Avdelningen för Socialantropologi,  Lunds Universitet Ras och Vetenskap - En historisk analys 
  
Författare: Rebecca Lihv
 
Handledare: Ulf Johansson Dahre
 
VT2013 SANK01 RTATS  VÄRDERING ref till min SÅ FÖRSTÖRES ETT LAND

 

 Version:1.0 StartHTML:000000244 EndHTML:000077055 StartFragment:000074453 EndFragment:000076973 StartSelection:000074477 EndSelection:000076961 SourceURL:http://avpixlat.info/2017/06/23/klarsprak-i-svt-aktuellt-om-ekonomiska-migranter/KlarsprÃ¥k i SVT Aktuellt om ekonomiska migranter « Avpixlat

MEDIA / MASSINVANDRINGEN I torsdagens SVT Aktuellt tog man bland annat upp massinvandringen från Afrika och Mellanöstern, denna gång med fokus på Västafrika och att – liksom varit fallet under lång tid tillbaka – de flesta kommer från länder där inga krig förs samt att man endast är ute efter en bättre tillvaro.

Att den absoluta merparten av migranterna som tar sig över Medelhavet mot Europa inte är genuina flyktingar med skyddsbehov är långt ifrån nytt. Exempelvis kunde man för bara några dagar sen konstatera att endast ca tre procent av de migranter som tagit sig till Italien under 2016 var riktiga flyktingar.

 

Varför SVT, och utrikeskommentatorn Erika Bjerström i synnerhet, väljer att plötsligt vara så öppna och ärliga med ett tabubelagt ämne som detta är oklart. Möjligen för att försöka bättra på det bottenlåga förtroendet journalister har i dylika ämnen, eller att strategin man länge valt att applicera på dessa områden inte fungerat särskilt väl. När problemen nu också är så pass omfattande går de inte längre att sopa under mattan. Det ännu så länge fria informationsflödet på internet har med all sannolikhet också hjälpt till.

Frågan som återstår är ifall detta var en engångsgrej eller en ny trend.

Relaterat

Se alla tre delarna i Avpixlats filmdokumentär ‘På flykt eller på flytt’

Print Friendly