Fb Politiken

FB-POLITIKEN

Sture Eriksson

1 januari 2018

 

 

 

Efter andra världskrigets slut förvandlade kompetenta och etiskt framstående politiker, främst socialdemokrater, FATTIGSVERIGE till ett av världens bästa demokratiska länder. Skolan var av toppklass, välfärden - t.ex. sjukvård, äldrevård, arbetsliv, boende, framstod som internationella föredömen.

Men så uppstod behovet av att även vara världsledande moraliska föredömen. Så föddes tanken på att Sverige inta alls var så bra. Det var snarast löjligt att betona vår bakgrund, att fira midsommar, jul, svenska flaggans dag.

Vi skulle inte endast dela med oss vi skulle

" om Muhammed

 Men denna öppna hjärtans politik var endast början. Som moraliskt föredöme måste Sverige  gå vidare - öppna sina gränser... Så föddes FB-POLITIKEN  - folkbytespolitiken. Enligt Annie Lööf kunde Sverige mycket väl ta emot 30-40 miljoner invandrare den närmaste tiden. Enligt Löfven är det bara att bestämma sig! Bl.a. miljöpartiet ansåg att invandringen skulle vara fri.

FB-POLITIKENS INNEHÅLL.
Denna politik har som sitt primära syfte att byta ut det svenska folket mot nya människor och framför allt ta hand om dem som det var synd om. Denna målsättning innehåller en rad uppgifter för den framtida FB-POLITIKEN.

1. Naturligtvis är det synd om alla barn, och även vuxna, som svälter i Afrika. Men är Öppna-hjärtan- politiken som kräver att vi tar hit dem occh låter dem få samma möjligheter  som våra svenska barn. Problemet är naturligtvis att Afrika innehåller en miljard människor, d.v.s. ett-tusen miljoner människor. Även om vi endast tar hit 10% av Afrikas befolkning innebär det att vi får hit 100 miljoner afrikaner! Att över huvu taget försöka analysera och diskutera denna problematik anses i många kretsar vara rasism eller något ännu värre!

2 Bushfolken i Namibia, Bushfolken i Sydamerika, Aboriginerna i Australien lever i många fall under svåra förhållanden. Att ta hit dessa människor till Sverige och ge dem samma villkor som svenskar är, enligt FB-politiken, en självklarhet.

3. Råttfolket I Pakistan. Detta folk förföljs, bl.a. till följd av sitt utseende. Det är naturligtvis en huvuduppgift för öppna-hjärtan-politiken att se till att dessa människor får komma till Sverige och här få samma möjligheter som svenska barn.

4. Tiggarna i Sverige.

 

 

EN ALTERNATIV POLITIK.

1. Ge svenska kvinnor kraftiga bidrag för att föda fler barn.

2.

3.