Islams Janusansikte

 

I. nazismen

 

 

 

II. Exemplet Libanon 

brigittes sid. .....

Sverriges tystnad 

Arafat!!!!!

 

 

 

III. Motåtgärder.

1.riv alla moskeer

2. avbryta all finansiering till proislamiska partier, studdieförbund, stiftelser, m.m.