Maktens Och Sanningens Roster

MAKTENS OCH SANNINGENS RÖSTER

Sture Eriksson

20 augusti 2018

 

Med en befogad parafrasering: Dig söver maktens röst - hör sanningens en gång.

Under franska revolutionens kaos växte fram maktens fundament: är vi  alla inte lika ..... Babeuf