Piaget Och Intelligensen

Året var 1999. Den schweitsiske pedagogen var djupt bekymrad. I klass efter klass hade han noterat att flera elever inte hängde med i undervisningen. Trots intensiva och skickliga försök
kunde dessa elever inte fås att hänga med. I modern terminologi blev de hemmasittare.

Piaget bestämde sig för att gå till grundeen med frågan.