Politikernas Diktatur

Vi som nu lever i Europa slapp tack och lov en vid utbredning av proleteriatets diktatur. Men i dess ställe har vuxit fram ett ännu värre spöke som nu vandrar runt i Europa - politikernas diktatur. Tanken med begreppet demokrati - av grekiskans demokratia - mångvälde - är nu på väg att raseras!

Under EU-tankens beskydd växer fram politikernas diktatur - en politikerhuldad form av diktatur. Även om ett land till 70% eller 8o% kännetecknas av en obestridlig majoritet för en viss politisk utveckling kan politikernas diktatur helt negligera demokratins kungstanke - och i stället genomföra en kontradiktorisk politik.
Så börjar demokratins sanna väsen gå förlorat - och i dess ställe växer fram den hydra som hämtar sin näring ur enskilda politikers inbillade, narcissistiska världsbild. I och med att demokratins kungstanke går förlorad blir enskilda politikers mer eller mindre befängda trossatser helt plötsligt något viktigt som skall styra EUs och enskilda länders framtida utveckling.

löven under merkel skall få Polen att ändra sig MEN missar helt folket centrala uppfattning och tro baserad på 1939   

Tanken är naturligtvis befängd. Helt plötsligt kan en klar majoritet i landet bli överkörd av en politiker som saknar djupare utbildning 

Jan guillou framtiden är ljus terroristerna dödas eller fångas. de kan aldrig segra!!!

Har glömt det muslimska brödrasaket PROJEKTET har vunnit mark i USA ge ex från Brigitte

!. Masspsykosen fel msshysterin  mass-suv?

a. musikfestivaler

b. islamern rondellhunden  

c hitler alla hälsa Hitler, gråter...