Skola Politik och Inkompetens

                     
             En kritisk uppgörelse

                Sture Eriksson

              8:e november 2015

 

 

                                        SUMMARY

The Swedish school system and the whole society faces a historic break down unless a responsible new policy is implemented. An obsolete conception regarding the nature-nurture question as well as the heritability of intelligence have laid the ground for the environmentalist misconceptions and hindered the development of new concepts and methods based on scientific data valid for the large groups of children from low-IQ countries. The uncritical policy unable to apply the FN distinction  between refugees and economical immigrants has led to an incompetent strategy for handling the immigration problem. As a consequence unemployment, criminality, especially rapes have given Sweden a new epithet - the Europe capital of rape – the Swedish politicians gigantic treachery against the Swedish women and children.     

DEN SVENSKA SKOLAN
 Den svenska skolan har två viktiga uppdrag: kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.
En positiv skolutveckling kräver självfallet en balans mellan de två uppdragen.

Tyvärr har svensk skolpolitik de senaste decennierna styrts av vänsterpolitiker, främst socialdemokrater. Deras heliga Graal har varit likhetsprincipen och den därpå grundade miljöteoretiska  jämlikhetsstrategin enligt vilken miljön är det avgörande.

Den internationella forskningen, främst intelligensforskningen, har emellertid vederlagt både likhetsprincipen och miljötesen och klart visat att intelligensen till större delen bestäms av arvet, något som av politikerna tydligen upplevs som ett hot och därför måste förtigas både i press och TV.

Se min hemsida:

www.stureerikssonshemsida.n.nu

Resultatet av denna enfaldiga skolpolitik har blivit ständigt försämrade svenska resultat i de internationella studierna, t.ex. PISA-studierna.

Än allvarligare är att politikerna uppenbarligen inte känner till den viktiga statistik som internationella intelligensforskare dokumenterat, nämligen de chockerande låga intelligensnivåerna i låg-IQ länder och de alarmerande låga kunskapsresultaten som dessa länder uppvisar.

Den orimligt höga invandringen av elever från dessa länder utgör en tickande bomb, tydligen helt okänd för svenska vänsterpolitiker. Förebuden finns emellertid redan, se nedläggningen av Värner Ryde’n skolan i Malmö.

Till yttermera visso framgår av forskningen att en mycket stor del av dessa invandrare är arbetslösa – även efter lång tid i Sverige. Arbetslösheten ligger på 70 % – 80 %.

Skall en massinvandring av dessa grupper utgöra den aviserade garanten för Sveriges framtida ekonomi och sysselsättning?   

Dessutom visar data att de individer vi tar in i Sverige uppvisar en skrämmande hög överrepresentation beträffande antalet våldtäkter. De värsta länderna, från vilka vi tar in stora grupper, har en överrepresentation på upp till 24 gånger (nordafrikaner)!

För ytterligare fakta se min hemsida:

www.stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringspolitik-en-kritisk-granskning

 

ASYLKAOSET

Den nuvarande bristen på bostäder har ställt landet inför stora problem. Men enligt en miljöpartist kan problemen lösas genom en ”öppenhetens” strategi – de stora grupperna av invandrare – varav många saknar pass eller inte kunnat visa sin identitet – och därmed bland sig kan dölja brottslingar, IS-krigare, krigsförbrytare -  föreslås nu, eventuellt med ekonomiska bidrag, bosätta sig i svenskarnas bostäder!

Vi har redan fått bekräftat att rädslan eller osäkerheten i vår befolkning har en objektiv grund: Flera fall av våldtäkter har begåtts av invandrare. Offren har varit unga flickor eller t.o.m. barn. Flera guppvåldtäkter har begåtts av invandrare – men i media har de utnämnts till svenskar, t.ex. gruppvåldtäkten som ägde rum på Finlandsfärjan.

De skyldiga till denna gruppvåldtäkt visade sig efter granskningen i alternativmedia (A-media) inte alls vara svenskar utan vara 7 afrikaner och en irakier!

Men i detta och flera liknande fall lyckas svenska blunda-media (B-media) vilseleda den svenska befolkningen!

Ett sundhetstecken är att svenskarna nu, visserligen inte i alltför stor mängd, börjat överge B-media för att söka sanningen i A-media.

 

PENGARNA BÖRJAR TA SLUT I SVERIGE.

Den svenska regeringen har nu börjat få ont om pengar och tvingats vända sig till EU och begära en avlastning jämte ekonomiskt stöd för att kunna bekosta den massiva invandringen.

Svaret från EU var ett blankt nej!

De svenska politikerna får själva lösa problemet eftersom de själva har skapat asylkaoset med sin ”extremt oansvariga invandringspolitik” ( Danmarks integrationsminister Inger Stöjberg).

Det är anmärkningsvärt att svenska politiker tidigare inte förmått inse att de själva systematiskt byggt upp invandringskaoset med hjälp av ett bidragssystem som naturligtvis, genom en gigantisk släpphänthet, utgör en oemotståndlig lockelse på människor som lever under fattiga betingelser.

Som man sår får man skörda!
 

LÄRARNAS KOMPETENS.
Undersökningar har visat att lärarnas kompetens är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. De länder som endast accepterat högbegåvade läraraspiranter t.ex. Finland (som toppar PISA-undersökningarna) tar in de 10 bästa procenten av aspiranterna medan Sverige under lång tid tagit in närmare 100 % av aspiranterna!

Dessutom är Sveriges lärarmajoritet vänstermänniskor vilket förklarar den decennierlånga fixeringen vid miljöteorins drömteser. 

LÄRARNAS PARTISYMPATIER
När Orvesto Näringsliv på uppdrag av Skolvärlden undersökte lärarnas partisympatier inför förra årets riksdagsval visade resultaten en anmärkningsvärd röd-grön övervikt. Lärarna skulle definitivt eller kanske rösta på följande partier: 

LÄRARNA                RIKSDAGSVALET

S    57.8 %              31.o %

MP  53.1 %               6.89 %

V     34.5 %               5.7 %

SD   5,2 %               12,06 &

Dessa siffror kan jämföras med journalistkårens traditionella dominans, d.v.s. omkring 70 % av journalisterna är vänstersympatisörer.

Eftersom både S, MP och V av tradition anammat den miljöteoretiska människosynen har de skolpolitiska åtgärderna

och studieresultaten i PISA-undersökningarna blivit därefter. 

Med en kompakt och överväldigande röd-grön majoritet i lärarkåren har lärarna fått exakt vad de röstar på: genusteori, radikalfeminism, värdegrund, massinvandring av elever från låg-IQ-länder, social ingenjörskonst och postmodern sanningsrelativism där det är okej att förneka förintelsen. Eller att hävda att den vetenskapliga evolutionsteorin och den bibliska skapelseberättelsen bara är två olika paradigm, två alternativa berättelser om människans historia. Att det inte går att påstå att den ena är mer ”sann” än den andra. Bara att välja, var god skölj.

“Vi behöver göra upp med den postmoderna sanningsrelativismen inom akademien och i den offentliga debatten. Annars riskerar vi att svika våra framtidshopp; alla de unga som faktiskt längtar efter verklig bildning och kunskap”

skriver Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i en debattartikel i Dagens Nyheter

FRAMTIDENS PEDAGOGISKA  GINUNGAGAP.
Julia Caesar. Jon Skard, Bertil Häggman och Yuval Noah Harari skriver följande:

vänsterprogrammerade genusteoretiker plus alla lärare som röstar röd-grönt lycka till när ni ska lära ut jämlikhet, könskvotering, feminism och allas lika värde till växande skaror muslimska elever från låg-IQ-länder.

Ni kommer att stånga er panna blodig. Ni kommer att möta en 1 400 år gammal människosyn som inte låter sig rubbas en millimeter av er jämlikhet. Ni kommer att stå er slätt mot medeltida avgrunder av kulturella och religiösa vanföreställningar som massimporteras med ert benägna bistånd.

Men klaga inte! Det är inte synd om lärarna. De har fått precis vad de vill ha. Däremot är det synd om eleverna. Och den bildning som har gått förlorad.”

Granska förhållandena över tid t.ex. vid Värner Ryde’n skolan i Malmö så kanske bilden klarnar!