Svenska Skolans Dag

www.stureerikssonshemsida.n.nu 

 

 

                       SVENSKA SKOLANS DAG

                             Sture Eriksson

                                                                     4 maj 2015

De svenska skolresultaten i PISA-undersökningarna pekar på behovet av en nationell samling på flera fronter, bl.a. en bred satsning på att förbättra en av skolans viktigare uppgifter – att skapa bästa möjliga betingelser för att öka elevernas studiemotivation.

I den aktuella debatten har kraven på ett förstatligande av skolan lanserats i olika sammanhang. Förvisso kan ett förstatligande ha vissa fördelar men risken är att flera kommuner på egen hand saknar möjligheter att verkligen genomföra de åtgärder som behövs för att få ”hemmasittarna ” och övriga elever som har svårigheter i skolan att återgå till en miljö som de inte klarar av.

Ett sätt att lösa problemet kunde bestå i att höja elevernas studiemotivation genom att ordna en riksomfattande tävling mellan olika skolor och kommuner. 

På Svenska Skolans Dag belönas vinnarna i olika grupper med eftersträvansvärda priser.

Skolterminen avslutas, i likhet med Svenska Flaggans Dag, med en nationell högtid där priser utdelas till klasser och kommuner som uppvisat betydande positiva förändringar i skolarbetet och skolprestationerna.

Dessutom bör de mest framgångsrika kommunerna få  ekonomiska bidrag som kan läggas till grund för framtida skolförbättringar.

Slutligen bör de pedagogiska metoder som vinnarna brukat lyftas fram i debatten och granskas av andra kommuner.

 

Två olika strategier bör initialt prövas.

Den första strategin, bestämd utifrån motivationsbegreppet, skulle innebära att eleven tävlar mot sig själv – t.ex. nuvarande termins slutbetyg mot föregående termins slutbetyg i olika ämnen. Skillnaden dem emellan ger ett index på förbättring eller försämring av varje elevs kunskaper i olika ämnen. Detta index, eller liknande alternativ, kommer nära motivationsbegreppets kärna och bör, med hjälp av lärarnas synpunkter, ha betydelse för varje elevs studiemotivation genom den nationella uppmärksamheten och de officiella priserna.

Genom att individen tävlar mot sig själv faller till betydande del existerande klasskillnader i skymundan. En rad olika förändringar är här möjliga, t.ex. att relatera lärarnas uppfattningar till elevernas förändringar.


Den andra strategin bör ha som syfte att ge skolplanerare och kommunpolitiker behövlig, objektiv information avseende skolklassnivå, kommunnivå och länsnivå. Här kan exempelvis medelvärdet av betygens årsförändringar för klassernas elever i olika ämnen redovisas.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)