Sveriges Framtid Och Islam

 

 

DET SVENSKA SOCIALA KONTRAKTETS FRAMTID.

Sture Eriksson

 

”En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera medborgarna. Om de västerländska demokratierna inte ska förvandlas till urätna skal, till höljen kring något som inte mera finns, krävs det att de demokratiska grundvärderingarna sätts i fokus.”

 

Motståndet mot den politiska urgröpningen av det svenska samhället kräver, som var och en torde inse, en ständig kamp – en kamp som måste utkämpas på flera fronter, dels på den snedvridna politikens frontlinje, dels på de frontlinjer som ständigt alstras av mer eller mindre djupsinniga utspel inom masspsykosens ram.

Företeelsen är internationell, t.ex. BREXIT, där politikernas svek mot medborgarna inte längre kunde döljas, demokratiernas nedgång de senaste åren i Europa, TRUMPS framgångar i USA, nationalismens utbredning till avsevärd del betingad av den PK-tystade debatten om hur de styrande döljer verkligheten, framför att hur de mer eller mindre i tysthet aavser att förändra Sverige.

 

Garantin för den ständiga kampen mot den PK-betingade masspsykosen ges av det sociala kontraktet:

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

 

ALICE TEODORESCU, denna briljanta företrädare för sanningens frihetskamp mot PK-dimmans förljugenheter har skickligt formulerat ett av många viktiga problem i sammanhanget:
När våra medmänniskor mördas av kallblodiga terrorister kan därför inte svaret från politiskt håll vara "var inte rädda, visa kärlek". Nazisterna, kommunisterna och allehanda diktatorer runt om i världen besegrades inte med kärlek.
IS kommer inte heller att göra det.ISLAM – GODHETENS ELLER ONDSKANS RELIGION.

Ofta framställes i debatten islam som en godhetens religion. President Bush och även Tony Blair menar uppenbarligen att islam just är en godhetens religion, Carl Bildt menar att islamister i allmänhet inte är onda. Bildt skyller terroristattacken på Drottninggatan på att terroristen ifråga var sjuk. Otaliga är dylika påståenden som framförs av välmenande personer. Tanken är ofta den att vi har religionsfrihet i Sverige och att islamister är offer för västerlandets islamofobi. Islam prisas dessutom för sina många välgörenhetsaktiviteter, t.ex. Röda Halvmånen, tanken om Allmosan – en av islams Pelare.

När Nazismen växte fram efter det första världskriget var den tyska befolkningen trött på våld och krig och ville ha fred.

Men detta var irrelevant.

Det relevanta var egenskaperna hos en liten grupp av radikala och fanatiska nazister, som så småningom fick nästan alla med sig och som skulle komma att störta hela världen in i krig, massmord och folkutrotning.

Liknande gäller islamismen. Naturligtvis finns de goda islamister. Underrättelseuppgifter gör gällande att grovt sett 80% av islamisterna är fredliga. Men detta är irrelevant.ISLAM - ONDSKANS RELIGION.


PENTAGON-RAPPORTEN.
Ett grundläggande dokument i detta sammanhang utgöres av Pentagon-rapporten om islam. Utifrån en detaljerad genomgång av Koranen finner Pentagons analytiker att terrorister och självmordsbombare är rationella aktörer som helt följer Koranen och dess uppmaningar till terror och våld.

Read more at http://www.wnd.com/2006/09/38120/#DfbGGa37xO0CRwh0.99

Published: 09/27/2006 at 10:17 PMSÄPO OM ISLAM.

Enligt SÄPO utgör nutidens största hot mot Sverige av islamismen.MONA WALTERS VITTNESBÖRD.

Ett konkret vittnesbörd om hur islam fungerar i praktiken har modigt, uppriktigt och kunnigt presenterats av Mona Walter. Dubbelheten i islam visas. För de troende (fidels) framstår islam som godhetens religion. Men för de otrogna (infidels) är islam en ondskans religion. Här är adressen till hennes föreläsning på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=8o9HPOZTGL8

 

BRIGITTE GABRIELS EPOKGÖRANDE ANALYSER.
Tack vare sin med rätta beundrade kompetens och framstående kunskaper i engelska och arabiska erhöll Brigitte tjänsten som nyhetsankare i den stora TV-kanalen Middle East Television.

Hennes ingående granskning av Islam, Koranen och Haditerna förtjänar ett ingående studium. Det hon framför i klartext är utomordentligt viktigt, speciellt för dem som okritiskt tror att islam är en godhetens religion. Hennes analyser, bekräftade av en rad alternativa arabiska och engelska översättningar av centrala teser i islam, tillät endast en slutsats, nämligen slutsatsen att islam i grunden vilar på ondska och hat.

 

Några exempel på Gabriels översättningar av Koranverser till engelska.

 

”Fight them until all opposition ends and all submit to Allah” (Koran 8:39).

 

”Fight those who do not believe until they all surrender, paying the protective tax in submission” (Koran 9:29)

”Fight and kill disbelievers wherever you find them, take them captive, harass them, and lie in wait and ambush them using every strategem of war”. (Koran 9:5)”Your Lord inspired the angels with the message:”I am with you: Give firmness to the Believers. I will terrorize the unbelievers. Therefore smite them on their necks and every joint and incapacitate them. Strike off their heads and cut off each of their fingers and toes'” (Koran 8:12)

 

Brigitte Gabriel. BECAUSE THEY HATE. St. Martin's Griffin. New York. 2006.

Brigitte Gabriel. THEY MUST BE STOPPED. St. Martin's Griffin. New York. 2009.

 DEN SVENSKA DEBATTEN

Den svenska politiska debatten i dessa frågor följer ett välbekant mönster som innebär ett försiktigt tassande kring perifera frågor. Följande frågor borde avhandlas:?????

1.Låt oss vara tydliga: I Sverige är det ett brott att sprida nazistisk propaganda. Brottet heter hets mot folkgrupp. Normalstraffet är fängelse. Det beror på att vi i vår demokrati har fattat beslut om att rasideologi är brottslig. Det var 1988 som riksdagen skärpte lagstiftningen med avsikten att nazistiska och rasistiska organisationer

 

2.

 

 

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/demokrati-eller-islam