HUR SKALL SKOLAN FÖRBÄTTRAS?

Ett första steg att förbättra grundskolan har tagits av framsynta politiker som nu slagit fast att endast de mest kvalificerade av de sökande skall antagas till lärarutbildningen.

Därnäst måste lärarutbildningen reformeras så att den ligger i den internationella toppen. Detta krav innebär att utbildningen, förutom traditionell pedagogik måste inbegripa den moderna forskningen inom populationsgenetiken. Därmed öppnas möjligheter att utveckla vetenskapligt grundade modeller för samverkan mellan miljöfaktorer, genetiska faktorer och interaktionen mellan de två. 

 

1 sep 2014