Skiss 2018

Sture Eriksson

Juli 2008. 

Året var 1944, solen sken från en molnfri himmel och planteringsarbetet av hallonbuskarna fortskred bekvämt i skuggan av den höga, grå stenmuren.

Med en suck av lättnad reste sig bonden, borstade bort jorden från knäna och kastade en hastig blick mot byggnaden på andra sida muren. Ur skorstenen steg en svagt gråvitaktig rök som delvis doldes bakom den grå stenmuren och skylten

Röken kom från de människor som gladdes åt att snart få duscha bort svetten och smutsen - men de skulle  komma att kontinuerligt förintas i krematorieungnarna som kännetecknade det tyska förintelselägret AUSWITCH_BIRKENAU.

I denna polska by bodde .... människor...