Sveriges Invandringsproblem

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringsproblem

www.stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringsproblem

 

 

                    SVERIGES INVANDRINGSPROBLEM

                                    Sture Eriksson

                                                            Mars 2016

 

Svensk invandringspolitik har sedan länge utgjort ett internationellt föredöme. Öppenheten gentemot de krigshärjade ländernas folk, mottagandet av de finska krigsbarnen under andra världskriget och alla de som flydde från nazismens vedervärdiga diktatur - allt detta exempel på en invandringspolitik värdig en ansvarsfull demokrati.

Vår tid ser tyvärr en invandringspolitik i förfall.
a) REINFELDTREGERINGENS exempellösa Sverige-fientliga politik inledde en anvarslös nedvärdering och tudelning av vårt samhälle i de goda och de onda.
Narcissismens seger över förnuftet! Se min hemsida:

www.stureerikssonshemsida.n.nu/kritiska-tankar

b) DET SOCIALDEMOKRATISKA partiet fortsatte uppdelningen av Sverige – nedvärderingen av vårt land och den tysta uppdelningen i maktens eliter kontra medborgarna vilka främst sågs som kassakor som skulle bekosta en ansvarslös invandring.

För att framstå som progressiva har dessa och andra politiker utmålat Sverige som moralitetens stamort på jorden - den politiska narcissismens uppblåsta explicita eller implicita löften till de ekonomiska migranterna om höga ekonomiska bidrag – Sverige är bäst i världen!

Sedan blir politikerna förvånade över ”massinvandringen” hösten 2015 som ledde till att militär och civilförsvar måste inkallas!

I en Expressenartikel bidrog Leif GW Persson med ett klarläggande om invandringen sedan andra världskriget slut. Denna invandring har utan tvekan varit av mycket stor positiv betydelse för Sverige och det krigshärjade Europas länder.

Invandrarna kom till Sverige och var efter någon dag i arbete.

Då fanns ingen SFI (svenska språket fick man naturligtvis lära sig på jobbet), de generösa, fantasibidragen till alla, inklusive anhöriginvandringen existerade inte.

Den viktigaste variabeln är naturligtvis kulturskillnaderna – inklusive de religiösa skillnaderna – som knappast är analyserade på ett kompetent sätt.

 

EN TRADITIONELL MISSUPPFATTNING.

Tyvärr har Perssons artikel missuppfattats – ofta av vänstermänniskor som lever i godhetsnarcissismens och höghumanismens naiva värld.

 Artikeln handlar om de senaste 50 årens invandring – inte om framtidens invandring och definitivt inte om dagens invandringsproblem. Härtill krävs en helt ny vetenskaplig ansats för att vara trovärdig – en ansats som knappast diskuterats i Sverige. 

Här nedan presenteras en första skiss till identifiering av de problem som bör definieras i en vetenskapligt rimlig analys. På så vis kan vi sakligt närma oss en lösning av vår tid största problem.

 

FÖRSUMMADE PROBLEM I SVERIGES NUVARANDE INVANDRINGSPOLITIK. 

SKOLAN.

En kritisk fråga: Skall Sverige fortsätta att blunda för forskningens resultat och fortsätta intaget av individer från lågIQ-länder när vi vet att Sveriges fallande resultat i PISA kommer att fortsätta och accentueras i och med att allt fler lågutbildade och lågpresterande fortsätter att komma in i vårt land.

Dessutom ser vi tydliga tecken på att skolans demokratiuppdrag därigenom riskerar att haverera. Se Värner Ryde’n skolans och flera andra skolors problem i Skåne.

I en larmrapport från Skolinspektionen redovisas att färre än en tredjedel av den mångkulturella Sjumilaskolans elever i Bispgården lyckas bli godkända i alla ämnen. Våld, hot och kränkningar är vardag och inte ens lärarna och de vuxna på skolan kan eller vågar sätta stopp för våldet. Efter att skottlossning under kvällstid brutit ut på skolgården förra terminen är det flera elever som vittnar om att de inte längre vågar gå till skolan.

Så kan vi bevittna mångkulturalismens välsignelser i Sverige!

www.stureerikssonshemsida.n.nu/

www.stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

 

INGIFTE-EN INTERNATIONELL TICKANDE BOMB.

Fakta redovisade av BBC klargjorde att kusinäktenskap bland muslimer har lett till en epidemi av kostnader för den brittiska sjukvården. En majoritet av de pakistanska muslimerna gifter sig med kusiner och har minst 13 gånger högre risk att drabbas av recessiva genetiska sjukdomar (Times of India 17/11 2005). Krav har nu i England rests på att förbjuda kusinäktenskap!

I Sverige är kusinäktenskap sedan länge förbjudna! Men den kritiska frågan är om de styrande, på sedvanligt mångkulturellt sätt avser att anpassa Sverige till de ökande mängderna av migranternas ingiften, luckra upp lagarna och därmed tillåta en systematisk ökning av genetiska sjukdomar inklusive kognitiva handikapp, bl.a. systematiskt sänkt IQ hos framtidens medborgare. 

Eller skall vi kräva att migranterna anpassar sig till svenska lagar för att därigenom undvika alla de genetiska sjukdomar som på sikt allvarligt kommer att skada samhället?
Naturligtvis är dessa genetiska mekanismer generella till sin natur och drabbar såväl låg som hög.
Som exempel kan nämnas de välkända missbildningarna (Den Habsbugska hakan, den Habsburgska Läppen, den Habsburgska Tungan) och inte minst den sterilitet som för all tid gjorde slut på den Habsburgska ätten.

 

INVANDRARES ÖVERREPRESENTATION I ARBETSLÖSHET.

Skall Sverige aningslöst fortsätta att ta in de ekonomiska migranter som, även efter lång tid i landet, uppvisar skrämmande hög arbetslöshet?

 I en undersökning i Skåne befanns att somalierna hade en arbetslöshet på 78%. Undersökningen mörkades! En studie i England visade en somalisk arbetslöshet på 80 % (The Economist).

Fråga: Kommer den svenska regeringen att seriöst behandla denna problematik och redovisa hur en alltmer skenande del av de svenska skattemedlen måste användas för att bekosta dessa invandrares arbetslöshet, uppehälle och övriga kostnader?

 

INVANDRARES ÖVERREPRESENTATION I VÅLDTÄKTER.

År 1975 anmäldes 762 våldtäkter. Av dem var 341 våldtäktsförsök och 421 fullbordade våldtäkter. 39 år senare anmäldes 403 våldtäktsförsök. En ökning med 18 procent sedan 1975.

Fullbordade våldtäkter har en annan trend. Ökningen sedan 1975 är här alarmerande 1395%

Överrepresentationen av invandrares brottslighet, som länge förnekats i media, är numera klart belagd. I en rapport från BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ( BRÅ 1996:2, sid. 107 visas invandrares överrepresentation i förhållande till svenskar, som då var:

Nordafrikaner 23 gånger
Irakier 20 gånger
Iranier 10 gånger
Jordanier, palestinier, syrier 9,5 gånger
Turkar 9 gånger

Fråga: Skall vi fortsätta att i aningslöshet ta in mängder med ”barn” eller unga män som sexuellt trakasserar kvinnor - något som klart framgick vid nyårsfirandet 2015 både i Tyskland och Sverige.
Tyskland har börjat inse denna problematik och utvisar nu de invandrare som trakasserar kvinnor. Dessutom förbjuder Tyskland dessa ”barn” eller manliga ungdomar att komma in på badinrättningar! 

Men i Sverige är läget ett annat. Inför amerikanska media ljög Löfven reportern rakt i ansiktet då han förnekade angreppens nya karaktär -  det är bara fråga om långvarig, svensk kultur, ett traditionellt svenskt och oförargligt oförstånd hos svenska barn menade han!

Men Tysklands inrikesminister fastslår, bl.a. med data från polisens videoinspelningar, att dessa massövergrepp är en helt ny företeelse – utförda av invandrare - och att dessa invandrare främst kommer från Afrika, Iran och Irak.

I arabvärlden har dessa trakasserier ett välkänt namn: Taharrush gamea.

Många män samlas i en stor flock runt en utvald kvinna, hindrar andra att komma fram och hjälpa henne, tar henne på brösten, sliter av hennes kläder; ibland eskalerar trakasserierna till rena våldtäkter.

 

Karl-Olov Arnstberg framför här följande tänkvärda synpunkter:

”Statsminister Löfven säger att regeringen värnar om de svagaste i samhället. Mors! Finns det något mer utsatt än ett våldtäktsoffer? Ett samhälle som inte klarar att skydda kvinnorna är absolut inget folkhem och heller inget välfärdssamhälle. Lägger man till att det handlar om ett samhälle som helst vill mörka eller åtminstone tiga om de höga och stigande våldtäktstalen, då har vi ett samhälle som ljuger grovt om sig självt, när det gör anspråk på att vara en humanitär stormakt. Om man sedan toppar med en kvinnorörelse som föredrar att ägna sig åt antirasistiskt tungomålstalande, ja … kan det gå mera fel?”

  

SLUTORD

Det krävs knappast någon djupare psykologisk insikt för att inse att dessa mängder av unga, virila, sexhungriga män, som kommer hit – varför kommer knappast några kvinnor? - kraftigt ökar våldtäktsfrekvensen och därmed lägger grunden till att Sverige blivit Europas Våldtäktscentrum.

Det är mycket förvånande och ansvarslöst att Stefan Löfvén använder lögnen för att dölja verkligheten - förmodligen för att ”inte spela” SD i händerna! Men samtidigt skuldbelägger Löfven därigenom alla oskyldiga svenska män trots att sanningen är den att det främst är invandrare – både i Tyskland och Sverige som begår nämnda brott.

Jag har trott att en dylik hästskojarmentalitet inte ogenerat kan flyttas upp till statsmannanivå. Tänk så fel man kan ha!

Slutsats: som engagerad medborgare menar jag att det vore klädsamt om regeringen börjar inse fakta och ser till att den framtida invandringen reduceras till hanterbara proportioner och framför allt att det fastslås att det primärt är flyktingar som skall hjälpas, inte ekonomiska migranter. Vidare att de inkommande migranterna är något så när jämt fördelade beträffande proportionen män och kvinnor. De ensamkommande unga män eller ”barn” som begår sexuella trakasserier skall omedelbart utvisas ur vårt land.

Tyvärr föredrar regeringen att mörka den tragiska utvecklingen i stället för att värna Sveriges kvinnor.

Detta mörkläggande är skamligt!

 

MÅNGKULTURALISMENS PROBLEMATIK.

För att påminna om att mångfalden inte enbart är av godo är det uppenbarligen befogat att betrakta mångfaldens problematik, främst de konflikter som förvånansvärt ofta förbigås i den offentliga debatten rörande mångkulturalismens välsignelser.

Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått i många år, kräver ständiga dödsoffer och torde med mycket stor sannolikhet – eftersom den primärt rör den oförsonliga konflikten mellan islam och judendom, fortsätta under oöverskådlig tid framöver.

Den etniska motsättningen mellan hutu- och tutsibefolkningen ledde knappast till ett Eden-samhälle. Inte mindre än drygt  900 000 människor slaktades, ofta med kniv eller machete.

Det mångkulturella Syrien kan väl knappast beskrivas som bevis för att mångkulturalismen garanterar fred även om vissa framsteg har gjorts!

Röda Khmererna och folkmordet i Kambodja

Det beräknas att omkring 2 miljoner människor hade dödats av Röda khmererna – av en befolkning på cirka 8 miljoner. Nära hälften av alla landets barn var föräldralösa. På 1990-hade de blivit föräldralösa tonåringar, nästan alla med stora luckor i sin utbildning.

En svensk politiker reste till Kambodja och tyckte sig finna att ryktena om folkmordet var betydligt överdrivna - hon såg inga gevär på gatorna!

Många av skjutningarna i USA bär rasismens –mångkulturalismens – prägel.

 

DET SOCIALA KONTRAKTET ÄR PÅ VÅG ATT BRYTAS.
Genom invandringspolitikens kollaps har svenska politiker djupt svikit det svenska folket.

Allt fler medborgare inser att de blivit förda bakom ljuset och på väg att berövas både sitt välstånd, sina rättigheter och i fortsättningen i mångkulturalismens förljugna världsbild även den svenska kulturen.

Sent omsider inser vi medborgare – kanske allt för sent – att vi fått politiker som inte är värda vårt förtroende eftersom de i grunden har svikit det sociala kontraktet. 

 www.stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

 www.stureerikssonshemsida.n.nu/sweden-a-victim-of-multiculturalism